Toplarna Železniki je bila ustanovljena leta 1976

Toplarna Železniki je bila ustanovljena leta 1976, njena glavna dejavnost pa je že od ustanovitve proizvodnja in distribucija toplotne energije pridobljene iz lesne biomase, ki je zanesljivo najmanj obremenjujoča za okolje, saj je glede sproščanja CO2 emisij (toplogrednih plinov) okoljsko nevtralna. Glavni razlog za odločitev za uporabo lesne biomase je tudi eden izmed ciljev podjetja in sicer izboljšanje ozračja v občini Železniki ter kakovost bivanja občanov občine. V letu 2006 smo pričeli proizvajati in prodajati tudi električno energijo. S tem smo tudi razširili našo dejavnost. Proizvodnja toplotne energije se izvaja s pomočjo dveh kurilnih naprav na lesno biomaso in sicer:[Se nadaljuje…]